tom11

 

Wydawca:

 Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi

 ul. Pocztowa 13, 89-500 Tuchola

 tel. +48 52 559 20 22

 fax +48 52 559 20 22

osoba kontaktowa: Magdalena Hoppe

 e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Zarządzanie ochroną przyrody w lasach

Management of Environmental Protection in Forests

ISSN 2081-1438        eISSN 2391-4106       DOI: 10.5604

 

Rocznik Zarządzanie ochroną przyrody w lasach jest czasopismem przyrodniczo-leśnym. Zawiera oryginalne artykuły naukowe, artykuły przeglądowe, dyskusyjne oraz doniesienia. Profil czasopisma obejmuje problematykę szeroko rozumianej ochrony przyrody w lasach, a więc zagadnienia z dziedzin nauk: leśnych, biologicznych, technicznych, ekonomicznych i prawnych. Artykuły opatrzone są abstraktami w języku angielskim. Na język angielski przetłumaczone są także tytuły, słowa kluczowe i streszczenia artykułów. Materiały mogą być ilustrowane zdjęciami w wersji kolorowej lub czarno- białej. Czasopismo dostępne jest w formie papierowej i elektronicznej. Czasopismo udostępnia teksty artykułów naukowych do swobodnego wykorzystania w celach informacyjnych.


The annual journal "Management of Environmental Protection in Forests" is a magazine on nature and forest. It comprises originally written scientific, review and discussion articles as well as news. The profile of the journal covers a comprehensive range of subjects on environmental protection in forests, such as: forestry, biology, technology, economics and law. Thus, the journal presents the works from the field of biology, zoology, hunting, soil science, breeding, protection and management of forests, as well as law, economics and forest policies. Articles have abstracts in English. Titles, key words and article summaries are translated into English. Materials may be illustrated by colour as well black and white photographs. The journal is accessible in a paper and electronic format. The journal provides access to the scientific articles for free use for information purposes.

 


Deklaracja dotycząca wersji pierwotnej

Redakcja Zarządzania ochroną przyrody w lasach informuje, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana (ISSN 2081-1438)


Serwisy abstraktowe i indeksowane

Czasopismo Zarządzanie ochroną przyrody w lasach jest uwzględniane w następujących serwisach abstraktowych i indeksowanych:

- Index Copernicus (Index Copernicus Value za rok 2019: 66.56)

- AGRO

 

Punktacja MNiSW

Czasopismo znajduje się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Wykaz czasopism naukowych, część B, poz. 2919, z 12 grudnia 2016 roku) - 5 punktów.