Lista recenzentów 2013


Prof. dr Janbajew Julaj AglamowiczBaszkirski Uniwersytet Państwowy w Ufa, Rosja

Prof. dr inż. Ladislav Paule, Uniwersytet Techniczny w Zwoleniu, Słowacja 

dr hab. inż. Cezary BekerUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska

dr hab. inż. Janusz Kocel , Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym, Polska

dr hab. Igor Kaprus’Państwowe Muzeum Przyrodnicze Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie, Ukraina

dr hab. inż. Roman WojtkowiakUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska

dr Nataliya KalinovychLwowski Uniwersytet im.  Iwana Franko, Ukraina