Wskazówki redakcyjne dla autorów
Instrukcja do przygotowania referatów

ZAPORA GHOSTWRITING

Aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting oraz guest autorship Redakcja czasopisma wprowadziła zaporę ghostwriting i wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt - do manuskryptu dołącza zgłoszenie zawierające stosowne oświadczenie. Redakcja wymaga również podania informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

Ghostwriting oraz guest autorship są przejawem nierzetelności naukowej, wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.); redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.


Artykuł złożony do Zarządzania ochroną przyrody w lasach nie był wcześniej publikowany i nie jest złożony do druku w innym wydawnictwie, nie narusza praw autorskich, interesów prawnych i materialnych innych osób w rozumieniu ustawy z dnia 4.02. 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83).

 

Data przesłania/ akceptacji

Artykuły można składać przez cały rok, jednak ze względów organizacyjnych ustalone zostały następujące terminy końcowe składania publikacji: 31 marca, 30 czerwca, 30 września.

 

Autorzy są informowani o akceptacji artykułu do druku drogą mailową najpóźniej w ciągu 60 dni od daty złożenia artykułu do redakcji czasopisma. Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia przesłanego artykułu do druku Wydawnictwo przesyła do autora umowę z autorem dzieła zbiorowego.

Artykuły należy przesłać na adres:

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi

ul. Pocztowa 13

89-500 Tuchola

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

osoba kontaktowa: Magdalena Hoppe

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.