Drukuj

okadka             Zarządzanie ochroną przyrody w lasach

              Tom XIII / 2019

Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Kannenberga

 

 

 

ISSN 2081-1438

eISSN 2391-4106

DOI: 10.5604

 

 

 

SPIS TREŚCI

OD REDAKCJI

PRZYRODNICZE ASPEKTY OCHRONY PRZYRODY W LASACH

1. Udział lasów w ochronie przyrody poprzez ograniczenia użytkowania terenów i zasobów drewna (Andrzej Grzywacz)

2. Efektywna wielkość populacji – znaczenie w ochronie zasobów genowych (Magdalena Trojankiewicz)

3. Ochrona drobnych zbiorników słodkowodnych, na przykładzie rekultywacji niewielkiego siedliska żab (Barbara Wojtasik)

4. Prognoza oddziaływania na szatę roślinną oraz walory ochroniarskie projektowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa i modernizacja urządzeń spowalniających odpływ wody na terenie Leśnictwa Gaj” w Nadleśnictwie Lutówko (Wiesław Cyzman, Anna Kannenberg)

5. Metody prowadzenia odnowień naturalnych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w Nadleśnictwie Skwierzyna (Maciej Hałuszczak)

6. Analiza wielokryterialna przydatności siedlisk do odnowień naturalnych sosny zwyczajnej w Nadleśnictwie Sulęcin z wykorzystaniem systemu GIS (Cezary Beker, Rafał Sobczak)

7. Możliwość wprowadzania siewem dębu w monokulturach sosnowych pochodzących z odnowienia naturalnego na terenie Nadleśnictwa Skwierzyna (Andrzej Ryś, Maciej Hałuszczak)

8. Wpływ huraganu na strukturę i różnorodność florystyczną grądu niskiego w pierwszym etapie regeneracji lasu w uroczysku Ameryczka w Nadleśnictwie Szubin (Wiesław Cyzman)

9. Wyniki badań nad mieszańcem topoli Populus maximowiczii x Populus simonii 'Fastigiata' w Nadleśnictwie Kaliska (Urszula Nawrocka-Grześkowiak, Jakub Piechowiak, Włodzimierz Wałaszewski)

10. Charakterystyka warunków pluwialno - termicznych w Arboretum Wirty w latach 1996-2018 (Krzysztof Frydel)

11. Problem uszkodzeń powodowanych przez jeleniowate w lasach gospodarczych (Andrzej Stróżczyńsk)

12. Możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w Nadleśnictwie Świdwin (Paweł Pastuszka, Paweł Sawicki)

 

INFORMACJE DLA AUTORÓW, PROCEDURA RECENZOWANIA, WZORZEC ARTYKUŁU

DBAJMY O NATURĘ - JESTEŚMY JEJ CZĘŚCIĄ