tom2

 1. Analiza zmian cen podstawowych źródeł energii w latach 1995-2005 ze szczególnym uwzględnieniem drewna opałowego.pdf
 2. Bezpieczna dla środowiska stabilizacja cementem portlandzkim leśnych gruntów drobnoziarnistych.pdf
 3. Dane wieloźródłowe w zarządzaniu ochroną przyrody w lasach, ze szczególnym uwzględnieniem mobilnego systemu kartowania MMS.pdf
 4. Ekonomiczne aspekty ekologizacji gospodarki leśnej na przykładzie zwalczania gradacji kornika drukarza w Nadleśnictwie Białowieża.pdf
 5. Koszty alternatywne ochrony przyrody w lasach zagospodarowanych na przykładzie LKP Puszcza Białowieska.pdf
 6. Koszty, przychody i wynik finansowy gospodarki łowieckiej w LZD Krynica i OHZ Nadleśnictwa Koszęcin.pdf
 7. Leśnictwo w systemie gospodarki narodowej.pdf
 8. Mała retencja wodna w Nadleśnictwie Kaliska.pdf
 9. Metoda Sobańskiego skutecznym sposobem zwiększania bioróżnorodności w lasach na przykładzie Nadleśnictwa Bytnica.pdf
 10. Międzyrodowe zróżnicowanie jodły pospolitej (Abies alba Mill.) z Rezerwatu Kamienna Góra z Roztoczańskiego Parku Narodowego.pdf
 11. Naturalna chłonność lasu jako czynnik ograniczający jego rekreacyjne użytkowanie na przykładzie obrębów Drwęca i Warlubie.pdf
 12. Profile stanowiskowe kluczem rozwoju kadry kierowniczej w Lasach Państwowych.pdf
 13. Przebudowa drzewostanów sosnowych z wykorzystaniem podokapowych dębów jako przykład racjonalizacji postępowania hodowlanego.pdf
 14. Przestrzenno - powierzchniowy aspekt zwiększania lesistości kraju zrealizowanego w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2004-2006.pdf
 15. Reakcja sosny zwyczajnej (Pinus silvestris L.) na zanieczyszczenia metalami ciężkimi wyrażona w cechach anatomii igieł.pdf
 16. System GIS w analizach przestrzennych obszarów leśnych w gminie Osielsko.pdf
 17. Wpływ zwalczania mechanicznego Strzygoni choinówki na wzrost drzewostanów sosnowych w Nadleśnictwie Tuchola.pdf
 18. Wybrane aspekty planowania rozwoju sieci rezerwatów przyrody w Lasach Państwowych.pdf
 19. Zarządzanie zasobami przyrodniczymi doliny Izery (LKP Sudety Zachodnie) z wykorzystaniem systemu informacji przestrzennej.pdf
 20. Zmiany w składzie florystycznym i strukturze zbiorowisk leśnych w wybranych rezerwatach na Kujawach i Pomorzu.pdf
 21. Zróżnicowanie cech anatomicznych igieł sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) jako wyraz adaptacji do odrębnych warunków środowiska w Borach Tucholskich .pdf