Lista recenzentów 2012


dr hab. inż. Cezary Beker, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska

dr hab. inż. Janusz Kocel , Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym, Polska

dr hab. inż. Roman Wojtkowiak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska

Prof. dr Janbajew Julaj Aglamowicz, Baszkirski Uniwersytet Państwowy w Ufa, Rosja