Lista recenzentów 2010


dr hab. inż. Bogusław Kamiński, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska

dr hab. inż. Andrzej Klimek,  Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy, Polska

dr hab. inż. Janusz Kocel , Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym, Polska

dr hab. inż. Hubert Szramka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska

dr hab. inż. Roman Wojtkowiak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska