tom8

 

SPIS TREŚĆI

OD REDAKCJI

1. Stopień defoliacji drzewostanów sosnowych w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym Murowana Goślina w latach 1992-2012 (Cezary Beker)

2. Problematyka ochrony przyrody Puszczy Białowieskiej w ujęciu historycznym i społecznym (Grzegorz Bielecki, Andrzej Nowak)

3. Биометрические особенности старовозрастных древостоев Сколевских Бескид (Украина) (Jurij Chernevyy)

4. Skuteczność ochrony przyrody i walorów krajobrazowych na Kujawach i Pomorzu w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (Wiesław Cyzman)

5. ДЕТРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТАБИЛЬНОСТИ ЗАПОВЕДНЫХ ЛЕСОВ КАРПАТ (Jurij Czarnobaj)

6. Geomorfologiczna rola katastrofalnych wezbrań w transformacji górskich koryt na przykładzie Rybnego Potoku (Masyw Babiej Góry). Wstępne wyniki badań (Paweł Franczak)

7. Sygnał klimatyczny w przyrostach rocznych żywotnika olbrzymiego (Thuja plicata) z dwóch stanowisk w Polsce (Mariusz Gławenda, Szymon Bijak)

8. Poznanie genomu kubryckiej populacji sosny zwyczajnej (Maria Hauke-Kowalska, Wojciech Wesoły, Justyna Pac)

9. Regionalny program ochrony i restytucji jarzębu brekinii – Sorbus torminalis (l.) Crantz na obszarze działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile (Sławomir Kmiecik, Jacek Zwierzyński, Marcin Chirrek)

10. Anthropogenic pressure on Barekese and Owabi headworks in Ashanti region, Ghana (Addo Koranteng, Tomasz Zawiła-Niedźwiecki)

11. Charakterystyka biometryczna rozpieraczy w młodnikach sosnowych w Nadleśnictwie Kalisz (Robert Korzeniewicz, Mateusz Skoczylas, Janusz Szmyt, Tomasz Wawro)

12. Charakterystyka biometryczna rozpieraczy w różnowiekowych młodnikach sosnowych w Nadleśnictwie Nowogard (Robert Korzeniewicz, Marcin Rapa, Janusz Szmyt,Tomasz Wawro)

13. Lasy i ich tereny sąsiednie jako obszary cechujące się mniejszą degradacją krajobrazu wywołaną przez reklamę zewnętrzną (Karolina Listwan, Paweł Franczak)

14. Ochrona krajobrazu kulturowego i dóbr kultury na obszarach leśnych na przykładzie Huty Polańskiej (Karolina Listwan, Paweł Franczak)

15. Современное состояние лесной растительности Березовского Лесничества (Покутско-Буковинские Карпаты) (Svetlana Milevskaya)

16. Środowisko bytowania dzików, a zawartość zearalenonu i jego metabolitów w wybranych narządach, tkankach i płynach ustrojowych (Jakub Pałubicki, Jan Grajewski,Magdalena Twarużek, Anna Błajet-Kosicka, Robert Kosicki)

17. Inwazja roślin obcego pochodzenia w naszych lasach (Lucjan Rutkowski)

18. Defoliacja koron drzewostanów sosnowych Nadleśnictwa Złoczew (Wojciech Szewczyk, Sebastian Jankowski, Marlena Baranowska-Wasilewska, Jolanta Behnke-Borowczyk, Marta Molińska-Glura)

19. Ocena stanu zagrożenia drzewostanów sosnowych starszych klas wieku przez Porodaedalea pini w Nadleśnictwie Tuchola (Wojciech Szewczyk, Marlena Wasilewska-Baranowska, Rafał Osmólski)

20. Występowanie chorób infekcyjnych korzeni sosny zwyczajnej w uprawach leśnych Nadleśnictwa Mirosławiec (Wojciech Szewczyk, Iwona Wiercioch)

21. Identyfikacja źródeł zanieczyszczeń powietrza,wody i gleby w miejscowości Tleń (Agnieszka Tuszyńska, Krystyna Kannenberg)

22. Przechowywanie sadzonek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) przez zimę w różnych warunkach (Wojciech Wesoły, Marta Hajdasz)

23. Roślinność stepowa Góry Cymbał (Park Narodowy „Północne Podole” (Ukraina) (Woźniak Andrzej, Soroka Mirosława, Batoczenko Volodymyr, Szowhan Jurij)

Informacje dla autorów, procedura recenzowania, wzorzec artykułu