tom8             Zarządzanie ochroną przyrody w lasach

              Tom IX / 2015

Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Kannenberga i Huberta Szramki

 

 

 

ISSN 2081-1438

eISSN 2391-4106

DOI: 10.5604

 

 

 

SPIS TREŚCI

OD REDAKCJI

1. Analiza obrotu drewnem w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie w latach 2009-2013 (Tadeusz Bieniaszewski, Paweł Artych, Sebastian Smoluk)

2. Perspektywy rozwoju leśnych kompleksów promocyjnych (Cezary Beker)

3. Zdrowotność wybranych drzewostanów sosnowych Nadleśnictwa Szczecinek (Kinga Blajer, Cezary Beker)

4. Analiza inwestycji drogowych prowadzonych na terenach lasów zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w roku 2012 (Monika Wisocka, Adrian Kasztelan, Sylwester Grajewski, Bogusław Kamiński)

5. Kolizje szlaków migracyjnych płazów z infrastrukturą komunikacyjną Poznania (Marta Kałuża, Bogusław Kamiński, Sylwester Grajewski)

6. Preferencje społeczne w zakresie czasu wypoczynku w lasach obrębów Warlubie i Drwęca (Jarosław Kikulski)

7. Lobelia jeziorna (Lobelia dortmanna L.) w jeziorach Tucholskiego Parku Narodowego i Nadleśnictwa Kościerzyna (Urszula Nawrocka-Grześkowiak, Krzysztof Frydel)

8. Koszty profilaktyki przeciwpożarowej oraz gaszenia pożarów w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach (Anna Kożuch, Marcin Piszczek, Grzegorz Stańczak)

9. Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych w gospodarce leśnej (Sławomir Kmiecik, Sławomir Majewski, Michał Nowak)

10. Historia badań nad wolierową hodowlą cietrzewia (Tetrao tetrix L., 1758) przeprowadzonych w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Parzęczewo (Czesław Kiełczyński)

11. Identyfikacja infrastruktury obronnej z okresu II wojny światowej na obszarach leśnych za pomocą lotniczego skaningu laserowego (LIDAR) (Paweł Franczak, Witold Jucha)

12. Możliwości wykorzystania obiektów ochrony pomnikowej w edukacji przyrodniczej na obszarze gminy Zawoja (Paweł Franczak, Karolina Listwan-Franczak)

INFORMACJE DLA AUTORÓW, PROCEDURA RECENZOWANIA, WZORZEC ARTYKUŁU