tom10             Zarządzanie ochroną przyrody w lasach

              Tom X / 2016

Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Kannenberga

 

 

 

ISSN 2081-1438

eISSN 2391-4106

DOI: 10.5604

 

 

 

SPIS TREŚCI

OD REDAKCJI

1. Propozycje dalszych losów w stosunku do zamarłych drzew pomnikowych o wybitnych walorach przyrodniczych i społecznych (Andrzej Grzywacz)

2. Protection of trees - monument of nature in selected European countries (Joanna Pietrzak-Zawadka)

3. The peculiarities of vegetation formation processes in the Ukrainian Part Of Roztocze (Miroslava Soroka, Andrzej Woźniak)

4. Kornik drukarz ips typographus (l) – naturalny składnik ekosystemów leśnych Puszczy Białowieskiej, czy ich zagrożenie? (Andrzej Nowak)

5. Ekologiczne aspekty wykorzystania biomasy drzewnej do celów energetycznych (Stanisław Parzych, Agnieszka Mandziuk)

6. Winter storage of pendunculate oak (Quercus robur L.) seedlings (Wojciech Wesoły, Anita Chabowska)

7. Hormonalna regulacja procesów ontogenetycznych u roślin (Emilia Wilmowicz, Katarzyna Marciniak, Agata Kućko, Jan Kopcewicz)

8. Przyczyny chorób i upadków cietrzewi (tetrao tetrix linnaeus, 1758) w hodowli wolierowej w OHZ Parzęczewo (Czesław Kiełczyński)

9. Działania na rzecz ochrony przyrody w ramach gospodarki leśnej na siedliskach borowych na przykładzie Leśnictwa Piaski w Nadleśnictwie Płytnica (RDLP Piła) (Adam Leszczyński)

10. Ekonomiczne aspekty gospodarowania zwierzyną łowną na przykładzie Ośrodków Hodowli Zwierzyny w RDLP Kraków w latach 2006-2010 (Marcin Piszczek, Anna Kożuch, Olga Maj)

11. Lokalne powodzie błyskawiczne w latach 80. i 90. XX wieku w Zlewni Górnej Skawy (Paweł Franczak)

12. Postęp w technice gaszenia pożarów lasów (Magdalena Karpowicz, Justyna Gniazdowska)

13. Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych jako składników mobilnego systemu monitorowania zagrożeń pożarowych w lasach (Krzysztof Cygańczuk)

14. Rola mediów społecznościowych w sytuacjach kryzysowych związanych z zagrożeniem pożarowym w lasach (Grzegorz Wenarski)

INFORMACJE DLA AUTORÓW, PROCEDURA RECENZOWANIA, WZORZEC ARTYKUŁU

DBAJMY O NATURĘ - JESTEŚMY JEJ CZĘŚCIĄ