okadka             Zarządzanie ochroną przyrody w lasach

              Tom XI / 2017

Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Kannenberga

 

 

 

ISSN 2081-1438

eISSN 2391-4106

DOI: 10.5604

 

 

 

SPIS TREŚCI

OD REDAKCJI

PRZYRODNICZE ASPEKTY OCHRONY PRZYRODY W LASACH

1. Chronione grzyby porażające pomnikowe drzewa – konflikt gatunkowej i indywidualnej ochrony przyrody (Andrzej Grzywacz, Ewa ReferowskaChodak

2. Zastosowanie metod biologii molekularnej do identyfikacji grzybów zasiedlających martwe drewno sosny zwyczajnej (Pinus Sylvestris L.) (Jolanta Behnke-Borowczyk , Justyna Cichoń, Daria Wołowska, Maciej Hałuszczak, Marlena Baranowska-Wasilewska)

3. Mechanizmy obronne roślin drzewiastych uruchamiane w odpowiedzi na atak patogenów (Emilia Wilmowicz, Agata Kućko, Jan Kopcewicz)

4. Ochrona przyrody w lasach miejskich Poznania (SandraWajchmanŚwitalska, Roman Jaszczak)

5. Phytosociological structure of Cladonio-Pinetum Juraszek 1927 of the Western Polissya of Ukraine (Myroslava Mertsalo , Myroslava Soroka)

6. Zmiany składu gatunkowego i struktury syntaksonomicznej zespolu Phyllitido-Aceretum Moor 1952 na Roztoczu Ukraińskim (Mirosława Soroka, Andrzej Woźniak)

7. Struktura i kondycja zdrowotna populacji „Cisy Łagowsko-Sulęcińskie” w Nadleśnictwie Świebodzin (Urszula Nawrocka-Grześkowiak, Grzegorz Nowak, Małgorzata Nowakowska)

8. Zastosowanie metod projektowych do zarządzania planem cięć w nadleśnictwach (Tomasz Kurek)

9. Model gospodarowania populacją jelenia europejskiego Cervus elaphus L. w Wolińskim Parku Narodowym i na Wyspie Wolin (Adam Mohr, Antoni Przybylski, Małgorzata Zimnicka – Pluskota, Damian Spieczyński)

10. Хронотоп „Памятки Пеняцкой” как модель музеефикации лесных резерватов (Юрий Чернобай)

11. Музеография фрагментов лесных земель в трансграничном формате (Юрий Чернобай)

SPOŁECZNO- EKONOMICZNE ASPEKTY OCHRONY PRZYRODY W LASACH

1. Czynnik społeczny w kontekście prowadzenia wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej (Cezary Beker, Roman Jaszczak)

2. Wykorzystanie funduszy europejskich w zakresie leśnictwa, ochrony środowiska i ochrony przyrody (Cezary Beker, Sandra Koźluk, Kinga Blajer)

3. Fundusze europejskie na finansowanie projektów w zakresie ochrony przyrody w perspektywie 2014 2020 na przykładzie Nadleśnictwa Drawno (Cezary Beker, Katarzyna Krupska)

4. Miejsce odpadów drzewnych w gospodarce cyrkularnej (Monika Jakubus)

5. Waloryzacja lasu jako narzędzie oceny potencjału rekreacyjnego obszarów leśnych (SandraWajchman-Świtalska, Roman Jaszczak)

6. Wartość funkcji rekreacyjnej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Janowskie” (Agnieszka Mandziuk, Stanisław Parzych)

INFORMACJE DLA AUTORÓW, PROCEDURA RECENZOWANIA, WZORZEC ARTYKUŁU

DBAJMY O NATURĘ - JESTEŚMY JEJ CZĘŚCIĄ