okadka             Zarządzanie ochroną przyrody w lasach

              Tom XII / 2018

Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Kannenberga

 

 

 

ISSN 2081-1438

eISSN 2391-4106

DOI: 10.5604

 

 

 

SPIS TREŚCI

OD REDAKCJI

PRZYRODNICZE ASPEKTY OCHRONY PRZYRODY W LASACH

1. Problemy realizacyjne gatunkowej ochrony grzybów w lasach (Andrzej Grzywacz, Ewa Referowska-Chodak)k

2. Ochrona przyrody w Gruzji i Azerbejdżanie (Cezary Beker, Grzegorz Rączka

3. Forests with swiss stone pine (Pinus cembra L.) in Gorgany range (Eastern Carpathians, Ukraine) (Platon Tretyak, Iryna Pozynytch, Anastasiia Savytska, Ihor Boychuk)

4. Problem racjonalnej gospodarki populacją dzika w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa ASF (Jakub Pałubicki, Jan Grajewski,Magdalena Twarużek)

5. Cietrzew w Polsce – możliwości zachowania populacji (Robert Kamieniarz)

6. Wybrane aspekty degradacji gleb (Monika Jakubus)

7. ВЛИЯНИЕ ФРАГМЕНТАЦИИ НА ПОЧВЕННУЮ МЕЗОФАУНУ В ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ ВЕРХНЕЙ ЧАСТ БАССЕЙНА ДНЕСТРА (Czarnobaj Jurij, Olga Jaworncka)

8. Występowanie lobelii jeziornej (Lobelia dortmanna L.) w jeziorach na terenie Nadleśnictwa Kościerzyna na tle zmiennych warunków klimatycznych w latach 2012-2017 (Urszula Nawrocka-Grześkowiak, Krzysztof Frydel

9. Ewolucja powierzchni i rzędnej zwierciadła wody jeziora Miedzno (Zygmunt Miatkowski, Paweł Pepliński)

10. Występowanie osutki wiosennej sosny w wybranych nadleśnictwach RDLP w Szczecinie w latach 2008-2016 (Maciej Hałuszczak)

11. Zadrzewienia przydrożne w Nadleśnictwie Kaliska (Urszula Nawrocka-Grześkowiak, Krzysztof Frydel)

12. Turystyka i rekreacja leśna na terenie gminy Sejny w kontekście potrzeb i oczekiwań mieszkańców i turystów (Grzegorz Zubowicz)

 

INFORMACJE DLA AUTORÓW, PROCEDURA RECENZOWANIA, WZORZEC ARTYKUŁU

DBAJMY O NATURĘ - JESTEŚMY JEJ CZĘŚCIĄ