Lista recenzentów 2016

 

prof. dr inż. Ladislav Paule, Uniwersytet Techniczny w Zwoleniu, Słowacja 

dr hab. inż. Cezary BekerUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska

dr hab. inż. Janusz Kocel , Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym, Polska

prof. dr hab. Igor Kaprus’Państwowe Muzeum Przyrodnicze Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie, Ukraina

dr hab. inż. Roman WojtkowiakUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska
dr Nataliya Kalinovych, Lwowski Uniwersytet im. Iwana Franko, Ukraina
mgr inż. Tomasz Leszczyński, Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, Polska